SCA ett av världens 100 mest hållbara företag

  • Regulatoriskt pressmeddelande

För femte året i rad har SCA utsetts till ett av världens 100 mest hållbara företag av kanadensiska Corporate Knights. Därmed har SCA kvalificerat sig som ett av världens 100 mest hållbara företag varje år sedan den globala hållbarhetslistan presenterades första gången 2005.

Corporate Knights lista, ”The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”, presenterades i veckan vid World Economic Forum i Davos. Listan omfattar företag från totalt 15 länder som utvärderas efter hur effektivt bolagen hanterar olika miljömässiga och sociala aspekter. De 100 företagen som kvalificeras för den globala hållbarhetslistan ska ha visat exceptionell förmåga att adressera sina sektorspecifika miljömässiga och sociala risker och möjligheter.

– Det är naturligtvis mycket hedrande att SCA för femte året i rad kvalificerar sig som ett av världens 100 mest hållbara företag. Det här är ett kvitto på det omfattande och långsiktiga arbete som vi lägger ned på miljö- och hållbarhetsfrågor, ett arbete som fortsätter oförtrutet, säger Patrik Isaksson, SCAs miljöchef.

I den globala hållbarhetslistan för 2009 återfinns SCA som ett av fem svenska företag bland de 100 företag som kvalificerat sig. Corporate Knights publicerar världens mest spridda magasin med fokus på företags hållbarhetsfrågor.

Kort om SCA och miljön:
- SCA fattade nyligen beslut om ett nytt miljömål som innebär att SCA ska minska sina utsläpp av koldioxid från fossila bränslen och från inköpt el och värme i relation till produktionsnivån med 20 procent till år 2020 med år 2005 som referensår.
- SCAs skogar har en årlig tillväxt som överstiger uttaget och därför uppstår en nettoabsorption av koldioxid motsvarande 2,6 miljoner ton.
- SCA är en stor användare och producent av biobränslen; av SCAs bränslebalans består endast 1 procent av kol och 5 procent av olja.

Läs mer om Corporate Knights hållbarhetslista på www.global100.org. Läs mer om SCAs miljö- och hållbarhetsarbete på www.sca.com.


Stockholm den 30 januari 2009


För ytterligare information, kontakta gärna
Gunnar Vrang, pressekreterare, 08-788 51 29