Kallelse till årsstämma i SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar SCA härmed innehållet i kallelsen till årsstämman. Årsstämman hålls den 2 april 2009 klockan 15.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati, Stockholm.

Kallelsen i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.


Stockholm den 26 februari 2009


För ytterligare information, kontakta gärna
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Gunnar Vrang, pressekreterare, 08-788 51 29