Inbjudan till presskonferens Q1

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2009 offentliggörs tisdagen den 28 april ca klockan 12.00.

Massmedia och analytiker inbjuds härmed till en presskonferens där rapporten presenteras av Jan Johansson, VD och koncernchef.

Datum: Tisdagen den 28 april 2009
Tid: Klockan 14.00
Plats: Aulan, Salén Konferenser, Norrlandsgatan 15, Stockholm

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon, ring +44 207 1620 177, eller +1 334 323 6203 eller 08-505 201 14.

Välkommen.

Bodil Eriksson

Kommunikationsdirektör


Stockholm den 8 april 2009


För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30