Inbjudan till presskonferens avseende SCAs bokslutsrapport 2008

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs bokslutsrapport för 1 januari – 31 december 2008 offentliggörs torsdagen den 29 januari ca klockan 12.00.

Massmedia och analytiker inbjuds härmed till en presskonferens där rapporten presenteras och kommenteras av Jan Johansson, VD och koncernchef.

Datum: Torsdagen den 29 januari 2009
Tid: Klockan 13.30
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon, ring +44 207 1620 177 (UK), eller +1 334 323 6203 (US), eller 08-505 201 14 (Sverige).


Välkommen.

Bodil Eriksson
Kommunikationsdirektör


Stockholm den 13 januari 2009


För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.