Halvårsrapport för AB SCA Finans offentliggjord

  • Regulatoriskt pressmeddelande

AB SCA Finans halvårsrapport för 1 januari – 30 juni 2009 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.sca.com under Investerare/Kreditmarknad. AB SCA Finans (publ) är ett helägt dotterbolag inom SCA-koncernen och ansvarar för upplåning, likviditet, valuta- och räntehantering samt utgör internbank för koncernbolagen. För ytterligare information, kontakta gärna Jörgen Olsson, pressekreterare, 08 788 51 29