Dubbelt upp för SCA i Dow Jones Sustainability Index

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA är återigen med i Dow Jones Sustainability Index, såväl i Dow Jones STOXX Sustainability Index som i Dow Jones Sustainability WORLD Index, vilka är två av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex. SCA är ett av bara fyra svenska företag inkluderade i de två indexen.

Några områden där SCA fick anmärkningsvärt höga betyg är brand management, environmental management systems och human capital development. Patrik Isaksson, SCA:s miljöchef, säger i en kommentar: - Det är givetvis uppmuntrande att SCA uppmärksammas internationellt för sina breda satsningar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling. Vårt hållbarhetsarbete utgör en väsentlig byggsten i vår globala verksamhet, och är en viktig del av våra strategier för tillväxt, varumärkesbyggande och värdeskapande. Företagen som finns med i de olika Dow Jones Sustainability-indexen utvärderas enligt vissa ekonomiska, miljömässiga och sociala parametrar. För mer information, se www.sustainability-indexes.com. För ytterligare information, kontakta gärna Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29