Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord

  • Regulatoriskt pressmeddelande

AB SCA Finans årsredovisning för 2008 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.sca.com under Investerare/Kreditmarknad.

AB SCA Finans (publ) är ett helägt dotterbolag inom SCA-koncernen och ansvarar för upplåning, likviditet, valuta- och räntehantering samt utgör internbank för koncernbolagen.


Stockholm den 27 februari 2009


För ytterligare information, kontakta gärna
Gunnar Vrang, pressekreterare, 08 - 788 51 29