SCAs årsstämma 2008

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämma i SCA ägde rum tisdagen den 8 april 2008 i Stockholm.

Utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 4,40 (4,00) per aktie för räkenskapsåret 2007. Under den senaste tioårsperioden har utdelningen ökat med i genomsnitt 9 procent per år. Avstämningsdag är fredagen den 11 april 2008. Utbetalning beräknas ske genom VPC onsdagen den 16 april 2008.

Val av styrelseledamöter och ordförande
Styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Barbara M. Thoralfsson omvaldes. Jan Johansson invaldes som ny ledamot i SCAs styrelse. Sverker Martin-Löf omvaldes som ordförande.

Val av revisor
Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Talet som vd och koncernchefen Jan Johansson gav vid årsstämman finns tillgängligt på www.sca.com.

Stockholm den 8 april 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37