SCA utser Ulf Söderström till ny affärsutvecklingschef

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har idag utsett Ulf Söderström till ny chef för koncernstab Affärsutveckling och Strategi.

Som chef för koncernstab Affärsutveckling och Strategi kommer Ulf Söderström, förutom dessa områden, även att ansvara för förvärv, omvärldsanalys och hållbarhet.

Ulf Söderström har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet. Han kommer närmast från en tjänst som marknads- och försäljningsdirektör vid Boliden. Ulf Söderström har även arbetat som ansvarig för strategiprocess och marknadsanalys vid bolaget och varit ansvarig för företagets interna och externa kommunikation. Ulf Söderströms bakgrund inkluderar även arbete i olika ledande befattningar vid bland annat Scania och Forcenergy.

Som chef för koncernstab Affärsutveckling och Strategi ingår Ulf Söderström i SCA:s koncernledning och han rapporterar till VD Jan Johansson.

Ulf Söderström tillträder sin tjänst senast den 1 mars 2009. Han efterträder därmed Sune Lundin som utsetts till chef för SCA Americas.

För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.