SCA utser nya chefer inom hygienverksamheten

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har beslutat att genomföra följande chefsförändringar inom sin hygienverksamhet:

• Till ny chef för Personal Care Europe har utsetts Thomas Wulkan, idag chef för SCA Americas. Han efterträder Rijk Schipper som kommer att lämna denna position.
• Till ny chef för SCA Americas har utsetts Sune Lundin, idag chef för koncernstab Strategi och affärsutveckling.
• Robert Sjöström, idag affärsområdeschef inom Capgemini Consulting, har rekryterats för att leda SCAs globala hygienkategori och efterträder Gunnar Johansson som kommer att lämna företaget. Robert Sjöström tillträder senast den 4 februari 2009.


Stockholm den 5 november 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.