SCA utser ny affärsutvecklingchef

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har anställt Sune Lundin som chef för koncernstab Affärsutveckling och Strategi. Sune Lundin kommer närmast från Boliden där han har haft motsvarande position.

Som chef för koncernstab Affärsutveckling och Strategi kommer Sune Lundin – utöver dessa frågor – också att ansvara för förvärv, omvärldsanalys och hållbarhet.

Sune Lundin har en bred näringslivserfarenhet bland annat från Vattenfall och IBM där han varit affärsansvarig för flera verksamheter. Bland andra erfarenheter kan nämnas VD-tjänster inom tele- och IT-sektorn.

Som chef för koncernstab Affärsutveckling och Strategi rapporterar Sune Lundin till VD och koncernchef Jan Johansson och ingår i SCAs företagsledning.

Sune Lundin tillträder sin tjänst senast den 1 augusti.


Stockholm den 16 april, 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.