SCA renodlar varumärkesportföljen för mjukpapper i Europa för ökad lönsamhet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA kommer att renodla varumärkesportföljen för mjukpappersprodukter i Europa. Dagens alltför fragmenterade flora kommer successivt att konsolideras till färre varumärken som är tydligare segmenterade. Åtgärderna ska bidra till en ökad lönsamhet för SCA:s europeiska mjukpappersverksamhet.

– Renodlingen är ett logiskt steg att ta och har ett grundläggande syfte; att öka lönsamheten. Det handlar om att skapa en klarare, enklare varumärkesportfölj för den europeiska marknaden för att skapa ännu starkare varumärken, säger Mats Berencreutz, chef för SCA Tissue Europe.

Den renodling som nu sker är en naturlig följd av SCA:s strategiska förvärv av P&G:s europeiska mjukpappersverksamhet som skedde 2007. Konsolideringen kommer att medföra en enklare och tydligare uppsättning varumärken i konsumentledet och samordningsfördelar för SCA. Arbetet bedöms spänna över en tidsperiod på 3-5 år med målet att på sikt skapa paneuropeiska varumärken för SCA:s mjukpappersprodukter.

Världsmarknaden för mjukpapper till konsumenter uppgår till över 290 miljarder kronor, varav Europa utgör drygt en fjärdedel. SCA är Europas största leverantör med en marknadsandel på 26 procent och marknadsför för närvarande mjukpappersprodukter till europeiska konsumenter under tolv olika regionala varumärken. Cirka 40 procent av försäljningen sker under SCA:s varumärken, medan resterande produkter säljs under handelns varumärken.

Förändringen innebär också att SCA:s mjukpappersprodukter i Europa kommer att renodlas i två olika varumärkeskategorier. Den ena kategorin är riktad mot personlig hygien som toalettpapper, medan den andra är inriktad mot föremålshygien, alltså produkter som hushållspapper.

– Detta differentierade angreppssätt innebär en tydligare segmentering som möjliggör ytterligare breddning av produktutbudet. Det kommer att göra det enklare att under respektive varumärke successivt addera produkter med nya funktioner, säger Mats Berencreutz.

Stockholm den 10 december 2008

För ytterligare information, kontakta gärna

Gunnar Vrang, pressekreterare, 08-788 51 29

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.