SCA ökar sitt innehav i kinesiska mjukpappersföretaget Vinda

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har idag ökat sitt ägande i den Hong Kong-baserade mjukpapperstillverkaren Vinda från 14 procent till 19 procent.

Vinda, ett ledande varumärke med moderna anläggningar, hör till de tre största företagen inom den snabbväxande kinesiska mjukpappersmarknaden.

Den 29 mars 2007 förvärvade SCA en första post om 20 procent av Vinda. Detta ägande blev sedermera utspätt till 14 procent då Vinda blev noterat genom en IPO vid Hong Kong-börsen under juli 2007.

“Den kinesiska mjukpappersmarknaden kännetecknas av god tillväxt. Varumärket Vinda är ett av de mest välkända varumärkena i landet. Genom att öka vår andel i företaget, säkrar vi en strategisk position som ger oss ett starkare fotfäste på den mycket viktiga kinesiska marknaden. I själva verket är det världens näst största mjukpappersmarknad”, säger SCAs koncernchef Jan Johansson.


Stockholm den 20 februari 2008För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2008 kl 09.00.