SCA expanderar inom konsumentprodukter i Ryssland

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Den ryska marknaden för personliga hygienprodukter kännetecknas av snabb tillväxt. Sedan 1995 har SCAs försäljning av barnblöjor (Libero) och mensskydd (Libresse) stadigt ökat och med det, behovet av lokal produktion. Mot den bakgrunden har SCA fattat beslut att starta egen produktion i Tularegionen, söder om Moskva, för att möta konsumenternas behov.

Tillväxten för personliga hygienprodukter i Ryssland förväntas bli snabb och stark och särskilt i Moskvaregionen är köpkraften mycket stor. Allt fler barnfamiljer använder engångsblöjor. Genom en stark utbyggnad av stormarknader ökas produkternas tillgänglighet och konsumtionsbeteenden förändras.

– Den ryska marknaden är oerhört spännande och vår satsning är helt i linje med SCA:s uttalade ambition att växa i Östeuropa, en av våra tillväxtmarknader, säger Jan Johansson, SCAs VD och koncernchef.

Investeringen beräknas till cirka 450 MSEK. Satsningen är långsiktig och innefattar i flera steg samtliga produktgrupper i SCA:s konsumenterbjudande för personliga hygienprodukter; mensskydd, barnblöjor och inkontinensprodukter.


Stockholm den 29 februari 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.