SCA avyttrar delar av sin brittiska förpackningsverksamhet och stänger bruket New Hythe – fokuserar på specialförpackningar

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har idag tecknat avtal om försäljning av sin wellpappverksamhet för tillverkning av standardförpackningar i Storbritannien och Irland. Köpare är spanska SAICA och köpeskillingen uppgår till 100 miljoner GBP (125 MEUR). Den avyttrade verksamheten omsätter årligen omkring 240 miljoner GBP (300 MEUR). Efter avyttringen fokuseras verksamheten i Storbritannien och Irland på den del som omfattar specialiserade förpackningslösningar.

”Den europeiska förpackningsindustrin är i stort behov av konsolidering. SCAs fokus är att öka andelen förädlade förpackningslösningar samt skapa tillväxt på de östeuropeiska marknaderna samtidigt som vi fortsätter att konsolidera vår förpackningsverksamhet i Västeuropa. Vi genomför dagens affär för att investeringarna som krävs för att bygga en konkurrenskraftig position inom de segment vi nu avyttrar inte är berättigade, givet vår valda strategi”, kommenterar Jan Johansson, VD och koncernchef i SCA.

Köpeskillingen uppgår till 100 miljoner GBP (125 MEUR) och erläggs kontant. Transaktionen förbättrar resultat och kassaflöde och ger varken upphov till reavinst eller reaförlust. Transaktionen, som kräver konkurrensmyndigheternas godkännande, beräknas vara slutförd under tredje kvartalet i år. Omkring 1 800 personer är idag anställda inom den berörda verksamheten. Ett leveransavtal har slutits, där SCA kommer att leverera kraftliner till SAICA utifrån dagens volymer under fem år och testliner i upp till tre år.

SCA har också för avsikt att stänga testlinerbruket i New Hythe, England vid mitten av 2010, bland annat mot bakgrund av att den nya inriktningen inte kräver lokal pappersproduktion. Bruket har en kapacitet på 240 000 ton papper. Överläggningar med fackliga företrädare kommer att inledas.

SCA kommer att behålla och vidareutveckla verksamheten inom mer specialiserade förpackningsprodukter i Storbritannien och Irland som uppvisar god lönsamhet och stödjer SCAs övergripande strategi med inriktning på högre förädlingsvärde. Denna verksamhet omsätter cirka 130 miljoner GBP (163 MEUR) och sysselsätter cirka 1 400 personer.

SAICA är ett privatägt spanskt pappers- och förpackningsföretag med en årlig omsättning på omkring 1 600 MEUR. Företaget har pappersbruk och wellpappanläggningar i flera europeiska länder, inklusive Storbritannien.


Telefonkonferens
Media och analytiker är välkomna att delta i en telefonkonferens med SCAs VD och koncernchef Jan Johansson, idag, onsdag den 18 juni, klockan 11.00.

För att delta, vänligen ring:

+46 8 50 520 270
+44 (0) 208 817 9301
+1 718 354 1226

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig från och med 30 minuter efter telefonkonferensens slut. Ring +44 (0) 207 769 6425 och ange koden 1305749#.


Stockholm den 18 juni 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.