SCA avnoterat från Londonbörsen

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har avnoterat bolagets B-aktie från Londonbörsen, vilket gäller från idag efter beslut hos Financial Services Authority (FSA).

Efter avnoteringen kommer all handel i SCAs B-aktie att ske på OMX Nordiska Börs i Stockholm och som depåbevis i USA.

SCAs B-aktie har varit noterad på Londonbörsen sedan 1983, men på senare år har handeln på Londonbörsen motsvarat mindre än en procent av den totala omsättningen i företagets B-aktie. Detta motiverade en avnotering.

Stockholm den 29 maj 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Andersson, Business Analyst, 08-788 52 82

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.