SCA ansöker om avnotering från Londonbörsen

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har beslutat ansöka om avnotering av företagets B-aktie från Londonbörsen. Avnoteringen beräknas ske den 29 maj 2008.

SCAs B-aktie har varit noterad på Londonbörsen sedan 1983. På senare år har handeln i företagets B-aktie på Londonbörsen motsvarat mindre än en procent av den totala omsättningen i företagets B-aktie. Detta motiverar inte att behålla noteringen.

SCA kommer därför att ansöka hos Financial Services Authority om en avnotering av B-aktien hos Londonbörsen. Avnotering och upphörande av handel kan ske först 20 arbetsdagar efter ansökan.

Handeln i SCAs B-aktier kommer efter avnoteringen alltjämt att ske på OMX Nordiska Börs Stockholm och som depåbevis i USA.


Stockholm den 29 april 2008För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34