Ny HR-direktör i SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har anställt Gordana Landén som koncernens nya personaldirektör.

Gordana Landén kommer närmast från Ericsson där hon haft en rad ledande befattningar sedan 1991. Hennes nuvarande position är som HR-direktör för affärsområdet Global Services med ansvar för cirka 28 000 anställda över hela världen.

Gordana Landén har en bred och gedigen erfarenhet av olika HR-frågeställningar i internationell miljö. Gordana Landén kommer att tillträda sin nya tjänst i SCA inom tre månader. Hon kommer att rapportera till VD och koncernchef Jan Johansson och ingå i SCAs koncernledning.

Stockholm den 14 januari 2008


Bilder finns på www.sca.com/pressFör ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2008 klockan 11.00.