Kallelse till årsstämma i SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen meddelar SCA härmed innehållet i kallelsen till årsstämman. Årsstämman hålls den 8 april 2008 kl 15.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati, Stockholm.

Kallelsen i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

SCAs pressmeddelanden är publicerade på www.sca.com


Stockholm den 3 mars 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, tel 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30