Information från SCAs valberedning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Inför SCAs årsstämma 2008 har SCAs valberedning beslutat föreslå årsstämman omval av styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Leif Johansson, Anders Nyrén, Sverker Martin-Löf, Barbara M. Thoralfsson och nyval av Jan Johansson. Vidare föreslås att Sverker Martin-Löf omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningens övriga förslag – rörande val av stämmoordförande, styrelsens arvodering med mera – kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

SCAs valberedning, som utsågs i början av oktober 2007, utgörs av:

Carl-Olof By, AB Industrivärden, tillika valberedningens ordförande
Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse med flera
Anders Oscarsson, SEB Fonder
Hans Sterte, Skandia Liv
Magnus Landare, Alecta
Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA

Årsstämma i SCA kommer att hållas tisdagen den 8 april 2008, klockan 15.00, i Aula Magna, Stockholms universitet.


Stockholm den 21 februari 2008


SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Communications and Investor Relations


För ytterligare information, kontakta gärna
Carl-Olof By, valberedningens ordförande, 08-666 64 00Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.