Bokslutsrapport 1 januari – 31 december 2007

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2007 (jämfört med föregående år)

• Styrelsen föreslår en utdelning om 4:40 (4:00) SEK per aktie.
• Nettoomsättningen ökade med 4 474 MSEK och uppgick till 105 913 (101 439) MSEK.
• Resultat före skatt ökade med 1 404 MSEK och uppgick till 8 237 (6 833) MSEK.
• Periodens resultat ökade med 1 694 MSEK och uppgick till 7 161 (5 467) MSEK.
• Resultat per aktie ökade med 2,41 SEK och uppgick till 10,16 (7,75) SEK.
• Rörelsens kassaflöde ökade med 1 736 MSEK och uppgick till 4 508 (2 772) MSEK.
• Uppvärdering av skogstillgångar samt förvärvsintegrationskostnader och åtgärdsprogram ökade resultatet före skatt med netto 300 MSEK.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Bodil Eriksson, Corporate Communications, 08-788 52 34
Johan Karlsson, Investor Relations, 08-788 51 30
Pär Altan, Media Relations, 08-788 52 37