Valberedning inför SCAs årsstämma 2008

  • Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med beslut vid årsstämman 2007 meddelas härmed sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2008.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2008 lägga fram förslag rörande sammansättningen av SCAs styrelse m.m., ingår Carl-Olof By, AB Industrivärden, tillika valberedningens ordförande, Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl., Anders Oscarsson, SEB Fonder, Hans Sterte, Skandia Liv, Magnus Landare, Alecta, samt Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA.

Årsstämma i SCA kommer att hållas tisdagen den 8 april 2008 i Stockholm.


Stockholm den 8 oktober 2007
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Corporate Communications


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2007 kl 10.45.