Tidigare annonserad affär nu slutförd

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs förvärv av Procter & Gambles europeiska mjukpappersverksamhet har idag slutförts. Den totala köpesumman är cirka 512 miljoner euro och den första betalningen på 329 miljoner euro erlades kontant i samband med slutförandet.

Den resterande delen av köpeskillingen, 183 miljoner euro, kommer att betalas efter att tekniska justeringar vid vissa fabriker utförts enligt överenskommelse. Dessa väntas vara genomförda under första halvåret 2008.

Förvärvet ger SCA viktiga förutsättningar att skapa en ännu bättre plattform för konsumentdriven utveckling och kommer att stärka SCAs marknadspositioner på en rad stora marknader. Förvärvet har tidigare beskrivits i pressmeddelanden daterade den 12 mars och den 5 september 2007. Dessa finns publicerade på www.sca.com.


Stockholm den 1 oktober 2007För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Pär Altan, presschef, 08-788 52 37Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober