SCAs årsstämma 2007

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 12,00 (11,00) per aktie för räkenskapsåret 2006. Under den senaste tioårsperioden har utdelningen ökat med i genomsnitt 9 procent per år. Avstämningsdag är tisdagen den 3 april 2007. Utbetalning beräknas ske genom VPC den 10 april.

Val av styrelseledamöter och ordförande
Styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Leif Johansson, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Barbara M. Thoralfsson och Jan Åström omvaldes. Sverker Martin-Löf omvaldes som ordförande.

Uppdelning av SCA-aktien
Årsstämman beslutade om en uppdelning av SCA-aktien, s.k. split, innebärande att varje gammal aktie (oavsett aktieslag) delas i tre aktier. Planerad avstämningsdag är onsdagen den 9 maj 2007.

Talet som VD och Koncernchefen Jan Åström gav vid årsstämman finns tillgängligt på www.sca.com.


Stockholm den 29 mars 2007


För ytterligare information kontakta gärna:
Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör, telefon 08-788 52 34
Pär Altan, Presschef, telefon 08-788 52 37