SCA världstvåa i miljömedvetande

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA rankades som nummer två i en sammanställning av världens mest miljövänliga företag. Undersökningen genomfördes av EIRIS (Ethical Investment Research Services), som tillhandahåller oberoende investeringsinformation inom hållbar utveckling, och tidningen The Independent.

SCA:s koncernchef, Jan Åström, är mycket nöjd över utmärkelsen och nämner speciellt det helhetsperspektiv som har tillämpats i undersökningen.

”Det är roligt att vi uppmärksammas för den bredd vi har i vårt miljöarbete”, säger Jan Åström. ”Vi arbetar målmedvetet med koldioxidfrågan och har under det gångna året sänkt våra utsläpp med fyra procent, men det finns också många andra områden där vi gör betydande framsteg, som avfallshantering, vattenanvändning och råvaruåtervinning.”

EIRIS har i sin undersökning gått igenom hela fiberflödet, från FSC-certifierad skogsskötsel till produktionsprocessen och återanvändning av produkterna.

Enligt SCA:s miljöchef, Patrik Isaksson, inbegriper EIRIS analyser flera tusen bolag.

”EIRIS är en av de ledande europeiska aktörerna vad gäller undersökningar av företags hållbarhetsarbete, med ett hundratal investerare och fondansvariga bland sina kunder”, berättar Patrik Isaksson.


Länk till SCA:s hållbarhetsredovisning:
http://www.sca.com/documents/sv/Env_Reports/Sustainability_Report_2006_sv.pdf


Stockholm den 8 juni 2007


För ytterligare information, kontakta
Pär Altan, presschef, 08-788 52 37
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34