SCA utser ny VD och Koncernchef

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i SCA har beslutat att genomföra ett VD-byte i SCA. Till ny VD och Koncernchef har utsetts Jan Johansson, idag VD i Boliden AB. SCAs vice VD och CFO, Lennart Persson, är tillförordnad VD till dess Jan Johansson kan tillträda, dock senast inom tre månader. Jan Åström frånträder sin befattning från och med dagens datum.

”I styrelsen ser vi stora möjligheter för SCA att förbättra lönsamheten och att öka tillväxttakten på prioriterade marknader i Östeuropa, Asien och Latinamerika. Det gäller inte minst för SCAs konsumentprodukter. Det är en fråga om att hitta rätt ledarskap för rätt utmaningar. Vi har sökt en VD med dokumenterat starkt ledarskap, som är framtidsinriktad. Detta ser vi i Jan Johansson”, säger SCAs ordförande, Sverker Martin-Löf.

”Jan Åström har varit VD i SCA i nära sex år. Han har på ett föredömligt sätt genomfört nödvändiga och omfattande kostnads- och effektiviseringsprogram vilka bidragit till SCAs resultatåterhämtning”, fortsätter Sverker Martin-Löf.

”SCA har de senaste åren klarat av stora och viktiga omställningar på grund av förändringar i kundstrukturer och konjunkturer. Jag har förståelse och respekt för att olika skeenden kräver olika ledarskap”, säger avgående VD Jan Åström i en kommentar.En presskonferens hålls på SCAs huvudkontor, Stureplan 3, idag kl 14.15. Vid presskonferensen medverkar SCAs ordförande Sverker Martin-Löf samt tillträdande VD och Koncernchef Jan Johansson. Presskonferensen är öppen enbart för medias representanter.

Stockholm den 3 september 2007

För ytterligare information, kontakta
Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör, telefon 08-788 52 34
Pär Altan, Presschef, telefon 08- 788 52 37


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september kl 13.30.