SCA säljer Softis

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har sålt varumärket Softis tillsammans med tillhörande patent och maskiner till det italienska mjukpappersföretaget Sofidel. Försäljningen förutsätter ett konkurrensgodkännande från EU samt från den tyska federala kartellmyndigheten.

I försäljningen ingår att Sofidel får använda varumärket Zewa under licens i tre år. SCA har även fortsättningsvis rätt att sälja Softis utanför Tyskland och Österrike i all framtid.

Sofidel kommer att föra över Softis-maskinerna till sina egna fabriker under de kommande sex månaderna. Under den tiden fortsätter SCA att tillverka Softis genom ett leverantörsavtal med Sofidel.

Som SCA tidigare informerat, har förvärvet av Procter and Gambles mjukpappersverksamhet i Europa slutförts den 1 oktober 2007. Köpet inkluderade näsduksmärket Tempo men var villkorat av krav från EU att förbinda sig att sälja det egna näsduksmärket Softis i Tyskland och Österrike för att möta EUs konkurrensregler.

Stockholm den 4 december 2007


För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, presschef, 08-788 52 37

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2007 kl 10.00.