SCA säljer sin nordamerikanska förpackningsverksamhet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har idag tecknat avtal avseende försäljning av sin nordamerikanska förpackningsverksamhet. Köpare är Metalmark Capital och köpeskillingen uppgår till 400 MUSD. Den nordamerikanska verksamheten omsätter cirka 430 MUSD årligen. Transaktionen beräknas att slutföras under första kvartalet 2007. Köpeskillingen erläggs kontant.

Den avyttrade verksamheten består av skyddsförpackningar, konsumentförpackningar samt temperaturkontrollerande förpackningslösningar och har totalt cirka 2.100 anställda. Verksamheten motsvarar cirka 10% av SCAs totala försäljning inom verksamhetsområdet Förpackningar. Transaktionen ger full täckning för redovisad goodwill och övriga bokförda värden. Vinst per aktie påverkas kortsiktigt med -0,2 kr på årsbasis, medan nettoskuldsättningen minskas med ca 2,8 miljarder kronor.

Transaktionens slutförande förutsätter godkännande av amerikanska myndigheter och att övriga sedvanliga villkor uppfylls.

Kommentarer kommer att lämnas av VD Jan Åström och finanschef Lennart Persson vid en telefonkonferens för media och analytiker. Telefonkonferensen äger rum tisdagen den 23 januari 2007, kl 13.00. För att delta, ring:

UK: +44 208 817 9301
USA: +1 718 354 1226
Sverige: +46 8 505 202 70

I anslutning till telefonkonferensen finns ett presentationsmaterial tillgängligt på www.sca.com

Metalmark Capital är ett riskkapitalbolag etablerat av huvudägarna till Morgan Stanley Capital Partners (MSCP). Metalmark Capital och MSCP fonder har sedan 1986 investerat 7 miljarder USD i riskkapital i över 100 företag inom flera industrier, inklusive deras huvudsektorer industri, hälsovård, finansiell service och naturtillgångar. Mer information kan sökas på www.metalmarkcapital.comSCA är ett globalt konsumentvaru- och pappersföretag som utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar samt tryckpapper och sågade trävaror. SCA skapar värde genom kunskap om konsumenters och kunders behov, regional närvaro och effektiv produktion. Försäljning sker i ett 90-tal länder och tillverkning i cirka 40 länder. Omsättningen uppgår till 96 miljarder kronor årligen (cirka 11 miljarder euro). SCA hade i början av 2006 cirka 50.000 medarbetare. SCA-aktien handlas på börserna i Stockholm, London och New York.