SCA och Statkraft tecknar avtal om elleveranser

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Det norska energiföretaget Statkraft och det svenska hygien- och pappersföretaget SCA har tecknat ett långsiktigt avtal om elleveranser. Avtalet är på tio år och omfattar leverans av 500 GWh el per år till SCAs svenska skogsindustrier.

- Det här avtalet verkar för att få till stånd en väl fungerande nordisk marknad för långa avtal med industrin, säger Jørgen Kildahl, koncerndirektör i Statkraft. Vi har lyckats hitta goda och långsiktiga lösningar för bägge parter och vi är mycket glada över att ha nått en långsiktig överenskommelse med en ledande industrikund som SCA.

- Vi är också mycket nöjda, säger Kenneth Eriksson, VD i SCA Forest Products. Vi har nått ett långt leveransavtal till ett mycket konkurrenskraftigt pris och det är av stor betydelse för utvecklingen av vår skogsindustri i Sverige. Vi ser det också som värdefullt för svensk industri i stort att en ny elleverantör etablerar sig i Sverige.

Det nya långsiktiga elavtalet öppnar dörren för en lönsam investering i ny produktion av mekanisk pappersmassa vid Ortvikens pappersbruk. Investeringen är på ca 800 miljoner kronor och kommer att vara genomförd under våren 2009.

Samtidigt med elkraftavtalet har Statkraft och SCA tecknat avtal om långsiktigt samarbete kring utveckling av vind- och vattenkraftstillgångar i Sverige (se separat pressmeddelande).


Pressträff
Media och analytiker hälsas välkomna till en gemensam pressträff med företrädare för båda företagen. Pressträffen hålls på svenska och norska. Websändningen tolkas till engelska.

Datum: Fredag 14 september 2007
Tid: 10.30 CET
Plats: Salénhuset, Aulan, Norrlandsgatan 15, Stockholm

Medverkan via telefon:
Deltagare UK: + 44 208 817 9301
Svenska och norska deltagare: + 46 8 505 202 70
Deltagare US: + 1 718 354 1226

Följ pressträffen över Internet: www.sca.com

För ytterligare information, kontakta gärna
Ragnvald Naerø, kommunikationsdirektör Statkraft, tel +47 900 80 303
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör SCA, tel +46 8 788 52 34
Pär Altan, chef medierelationer SCA, tel +46 8 788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, SCA tel +46 8 788 51 30
Björn Lyngfelt, informationsdirektör SCA Forest Products, tel +46 70 626 82 23
Statkraft är ett ledande företag i Europa inom förnybar energiproduktion. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft och fjärrvärme och bygger gaskraftverk i Norge och Tyskland. Statkraft är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. I Norge levererar företaget ström och värme till ca 600 000 kunder direkt eller genom delägande i andra företag. Statkraft hade 2006 ca 2 100 anställda och ett resultat efter skatt på 6,3 miljarder norska kronor. Ytterligare information finns på www.statkraft.com

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt konsumentvaru- och pappersföretag som utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror. SCA omsätter drygt 101 miljarder kronor (ca 11 miljarder euro) årligen. I början av 2007 hade SCA omkring 51.000 anställda. SCAs svenska industrier förbrukar knappt 3 TWh el per år. Den största enskilda förbrukaren är Ortvikens pappersbruk i Sundsvall som producerar papper för dagstidningar och tidskrifter och använder 1,8 TWh årligen. Ytterligare information på www.sca.com

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september kl 09.50