SCA och Statkraft storsatsar på vindkraft och utreder miljövänlig utbyggnad av vattenkraft

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA och Statkraft bildar ett gemensamt ägt bolag för en storinvestering i vindkraft i norra Sverige. Planerna omfattar produktion av 2 800 GWh vindkraftsel per år uppdelat på sju vindkraftsparker i skogslandet i Västernorrland och Jämtland, en investering på 16 miljarder kronor. Statkraft tillhandahåller finansiering medan SCA upplåter marken för vindkraftparkerna. I planerna ingår också att låta pröva möjligheterna att bygga ut vattenkraft i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten.

- Vi har inventerat våra två och en halv miljoner hektar skogsmark i norra Sverige för att finna lägen med goda förutsättningar för vindkraftsproduktion, säger Kenneth Eriksson, VD i SCA Forest Products. Tillsammans med Statkraft har vi funnit sju områden i Jämtland och Västernorrland som vi vill utveckla. Till skillnad från fjällen och kusten finns här inte konflikter med andra intressen. Det blåser bra och det är nära till de stora stamledningarna, vilket innebär att kraftöverföringsförlusterna begränsas.

- Statkrafts mål är att öka produktionen av förnybar energi. Avtalet med SCA är därför ett stort steg i rätt riktning och helt i linje med vår strategi, säger Jørgen Kildahl, koncerndirektör i Statkraft. Europa har satt höga mål för reduktion av klimatpåverkande utsläpp för de kommande åren. Samarbetet med SCA, kopplat till vår kompetens och position, kommer att ge mer miljövänlig kraftproduktion. Det är också naturligt att vi vill växa i vårt närområde, både som leverantör och som producent.

Det är på sju platser som SCA och Statkraft nu vill bygga vindkraftsparker. Dessa kommer att bli föremål för miljöprövning och projektering. De är belägna i skogslandet i Sollefteå, Ragunda, Strömsunds och Bräcke kommuner.

SCA och Statkraft vill också låta pröva förutsättningarna för en försiktig och ansvarsfull utbyggnad av vattenkraft i fyra vattendrag där SCA äger fallrättigheter. Det handlar om Ammerån i Jämtland, Röån, ett biflöde till Ångermanälven, Edsoxforsen i Hårkan och Byske älv.

- Vi har i praktiken haft ett stopp för utbyggnad av vattenkraft i mer än ett kvartssekel, säger Kenneth Eriksson. Vi har den största respekt för de miljövärden som finns i outbyggda vattendrag, men vi menar ändå att vi måste kunna utreda om man med modern teknik kan utnyttja vattenkraft med en rimlig balans mellan miljövärden och ekonomi. Svensk industri behöver mer energiproduktion och världen behöver energiproduktion som inte medför ökade utsläpp av växthusgaser.

- Vi vill engagera alla berörda parter i ett förutsättningslöst arbete med att utreda möjligheterna. Inte minst vill vi engagera berörda kommuner och andra lokala parter i arbetet för att se hur en eventuell utbyggnad kan ge bästa lokala nytta.

- I sista hand blir det naturligtvis en politisk prövning av om ny vattenkraft kan spela en roll i Sveriges framtida energiförsörjning.

De två företag som SCA och Statkraft nu gemensamt bildar för vindkraftssatsningen respektive för arbetet med att undersöka förutsättningarna för ny vattenkraftproduktion, kommer att lokaliseras till Västernorrlands län.


Pressträff
Media och analytiker hälsas välkomna till en gemensam pressträff med företrädare för båda företagen. Pressträffen hålls på svenska och norska. Websändningen tolkas till engelska.

Datum: Fredag 14 september 2007
Tid: 10.30 CET
Plats: Salénhuset, Aulan, Norrlandsgatan 15, Stockholm

Medverkan via telefon:
Deltagare UK: + 44 208 817 9301
Svenska och norska deltagare: + 46 8 505 202 70
Deltagare US: + 1 718 354 1226

Följ pressträffen över Internet: www.sca.com


För ytterligare information, kontakta gärna
Ragnvald Naerø, kommunikationsdirektör Statkraft, tel +47 900 80 303
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör SCA, tel +46 8 788 52 34
Pär Altan, chef medierelationer SCA, tel +46 8 788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer SCA, tel +46 8 788 51 30
Björn Lyngfelt, informationsdirektör SCA Forest Products, tel +46 70 626 82 23Statkraft är ett ledande företag i Europa inom förnybar energiproduktion. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft och fjärrvärme och bygger gaskraftverk i Norge och Tyskland. Statkraft är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. I Norge levererar företaget ström och värme till ca 600 000 kunder direkt eller genom delägande i andra företag. Statkraft hade 2006 ca 2 100 anställda och ett resultat efter skatt på 6,3 miljarder norska kronor. Ytterligare information på www.statkraft.com

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt konsumentvaru- och pappersföretag som utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror. SCA omsätter drygt 101 miljarder kronor (ca 11 miljarder euro) årligen. I början av 2007 hade SCA omkring 51.000 anställda. SCAs svenska industrier förbrukar knappt 3 TWh el per år. Den största enskilda förbrukaren är Ortvikens pappersbruk i Sundsvall som producerar papper för dagstidningar och tidskrifter och använder 1,8 TWh årligen. Ytterligare information på www.sca.comNotera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september kl 09.50.