SCA och Godrej bildar samriskbolag för hygienprodukter i Indien

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA och Godrej Consumer Products Limited tillkännager grundandet av ett Joint Venture – samägt bolag – för tillverkning och försäljning av absorberande hygienprodukter, speciellt dambindor och barnblöjor, i Indien, Nepal och Bhutan.

SCA och Godrej blir likvärdiga partners i samriskbolaget, registrerat som Godrej SCA Hygiene Limited. Samriskbolaget startas med ett ägarkapital på motsvarande 32 MSEK (200 miljoner rupier) uppbyggt på lika stora investeringar från båda ägarna.

Godrej Consumer Products Limited är ett av Indiens snabbast växande FMCG-företag (snabbrörliga konsumentprodukter) med årlig konsoliderad försäljning på 7 miljarder rupier (motsvarande 1,1 miljarder SEK) under det senaste räkenskapsåret (2005-2006).

”Samriskbolaget ger oss en fin plattform för att gå in på den indiska marknaden med våra framgångsrika konsumentprodukter. Den indiska marknaden är mycket spännande och vi planerar att över tid öka vår försäljning där väsentligt” säger Gunnar Johansson, VD för SCA:s affärsgrupp Personliga Hygienprodukter.

Samriskbolaget kommer med tiden att göra investeringar i lokal tillverkning liksom i marknadsföring av dess varumärken för att ta marknadsandelar inom mensskydd och barnblöjor.

Det nya bolaget kommer genast att få tillgång till det stora distributionsnätverk som Godrej förfogar över. Deras varumärken finns tillgängliga hos över 2,5 miljoner återförsäljare. Godrej SCA Hygiene Limited kommer att köpa varumärket för barnblöjor, ”Snuggy”, från Godrej Consumer Products Ltd. SCA bidrar till samriskbolaget med världsledande teknologi och välkända varumärken för den indiska marknaden.

A.B. Godrej, ordförande i Godrejkoncernen, blir ordförande i det nya bolaget.


För ytterligare information kontakta gärna:
Pär Altan, Presschef, 08-788 52 37