SCA investerar i ny wellpappfabrik i Frankrike

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA investerar 46 miljoner euro i en ny wellpappfabrik utanför Nantes i Frankrike. Den nya anläggningen kommer att tas i drift 2009 och ersätter då den nuvarande fabriken i området.

Med den nya anläggningen kan SCA höja servicenivån mot företagen i regionen och erbjuda kundanpassade förpackningslösningar med bland annat högkvalitativt tryck.

Beslutet att investera i en ny anläggning i Nantes har varit nödvändigt för att möta kundernas ökande krav, men John Williams, chef för SCAs affärsgrupp Packaging Europe, pekar också på andra motiv bakom investeringen.

– Vi ser möjligheter att växa i France Atlantique-regionen med en viktig kundgrupp inom livsmedelsindustrin. Den nya anläggningen möter höga krav på hygien i produktionsmiljön, vilket är avgörande för denna kundgrupp. Vi skapar en anläggning med hög flexibilitet som även är anpassad efter SCAs högt ställda hållbarhetskrav och som erbjuder våra anställda en förbättrad arbetsmiljö, säger John Williams.

Investeringen i Nantes medför att företaget genom ny och effektiv utrustning kan minska utsläppen av bland annat koldioxid. Den nya anläggningen kommer också radikalt att förbättra reningen av spillvatten.

SCAs wellpappfabrik i Nantes har cirka 180 anställda.


Stockholm den 10 juli 2007


För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, presschef, 070-386 52 37