SCA investerar 800 Mkr i Ortvikens pappersbruk

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA bygger ut produktionen av mekanisk pappersmassa vid Ortvikens pappersbruk. Investeringen på ca 800 Mkr innebär att Ortvikens produktion av papper kan fortsätta öka, samtidigt som den innebär väsentliga kvalitetsförbättringar. Investeringen kommer att vara genomförd våren 2009.

- Genom det nu inledda samarbetet med Statkraft säkerställer vi långsiktig tillgång till el till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Det innebär att vi vid Ortvikens pappersbruk nu vågar göra denna investering. Sedan vår nyaste pappersmaskin togs i drift 1995 har vi ökat produktionen med nära 50 procent genom trimningar och flaskhalsinvesteringar, säger Kenneth Eriksson, VD i SCA Forest Products. Vi har nu nått en nivå där massaproduktionen utgör en begränsning för fabrikens fortsatta utveckling.

Den tyngsta posten i investeringen är nya raffinörer med hög kapacitet. Det är i raffinörerna som råvaran, färsk granmassaved, mals till pappersmassa. Men investeringen omfattar också att separera massaproduktionen och skräddarsy den för de olika papperskvaliteterna.

- Vår nuvarande massafabrik producerar massa till alla våra fyra pappersmaskiner, säger Kenneth Eriksson. Vi måste därför preparera massan på olika sätt, beroende på om vi skall producera tidningspapper eller bestruket tryckpapper. Genom den här investeringen kan vi från början bereda massan för den produkt den skall användas till. Det kommer att möjliggöra en bättre kvalitet på produkterna, men också att vi sparar pengar och andra resurser genom att göra rätt från början, i stället för att i efterhand preparera massan för sitt ändamål.

Arbetet med att genomföra investeringen kommer att inledas omgående. Den nya utrustningen beräknas vara installerad och i drift våren 2009.

Sundsvall den 14 september 2007
SCA FOREST PRODUCTS AB
Information

För ytterligare information var vänlig kontakta
Kenneth Eriksson, VD SCA Forest Products, tel 060 19 43 40
Björn Lyngfelt, informationsdirektör SCA Forest Products, tel 070 626 82 23

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september kl 09.50.