SCA har bästa hållbarhetsrapporten enligt WWF

  • Regulatoriskt pressmeddelande

– Vi har länge arbetat med de här frågorna, som verkligen är prioriterade för SCA, säger Patrik Isaksson, miljöchef på SCA. Rapporten speglar hur vi arbetar med miljö och socialt ansvarstagande, och är en viktig indikator på vår vilja till tydlighet och genomlysning på området.

Ett av de kriterier där SCA tydligast stod ut från de övriga företagen i undersökningen är rapporteringen av miljörelaterad data uppdelad på enskilda produktionsenheter. Fler än 100 av SCAs produktionsenheter i ett 40-tal länder rapporterar in miljödata.

Patrik Isaksson pekar på att det alltid finns ytterligare områden att förbättra och att hållbarhetsrapporten är ett viktigt verktyg för att ständigt sätta ljuset på dessa områden. Han understryker också betydelsen av att oberoende organisationer som WWF genomför löpande granskningar.

WWF har utvecklat ett system för bedömning av miljöparametrar för att kunna standardisera informationen och göra den lättillgänglig. Inom SCAs affärsgrupp Forest Products tillämpas WWFs system på pappersprodukterna och resultaten kommer att göras tillgängliga för kunderna.

Stockholm den 7 december 2007

För ytterligare information, kontakta gärna

Pär Altan, Presschef, 08-788 52 37

SCAs hållbarhetsrapport:

http://www.sca.com/sv/Investerare/Rapporter/

WWFs rapport om hållbarhetsrapportering inom pappersbranschen:

http://www.panda.org/paper/toolbox