SCA förvärvar minoritetspost i kinesiska mjukpappersföretaget Vinda

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har tillstyrkt köpet av 20% av det kinesiska mjukpappersföretaget Vinda. Med en marknadsandel på cirka 4% är Vinda en av de fyra största aktörerna inom mjukpapper i Kina.

”Ett förvärv av en minoritetspost i Vinda innebär en god möjlighet för SCA att etablera en viktig position på den snabbt växande kinesiska marknaden för mjukpapper. Vi blir delägare i ett lönsamt och snabbväxande bolag med moderna tillgångar och ett starkt varumärke”, säger SCA:s koncernchef Jan Åström. Förvärvet i Vinda följer SCA:s strategi att växa i Kina.

Varumärket Vinda är ett av de starkaste inom mjukpapper i Kina, som är den näst största mjukpappersmarknaden i världen. Företaget har en stark position inom konsument-mjukpapper och är en av de ledande på marknaden. Vinda har för närvarande fem produktionsanläggningar i Kina varav två i Guangdong och en i respektive Beijing, Sichuan och Hubei.

Köpeskillingen uppgår till 366 miljoner Yuan Renminbi, motsvarande 330 Mkr. Förvärvet motsvarar ett CVA-index på 1.15 och en EBITDA-multipel avseende 2007 års förväntade EBITDA på 9.7. Bolaget har genom kapacitetsutbyggnad växt med mer än 30% per år de senaste två åren och den starka tillväxten förväntas fortsätta.

Den ekonomiska utvecklingen i Kina skapar en mycket stor efterfrågan på hygienlösningar i marknadssegmentet AFH (Away From Home) vilket är mjukpapper för storförbrukare. SCA får en flygande start genom de satsningar på förbättrad hygien i servicesektorn som Kina gör i samband med förberedelserna inför 2008 års sommarolympiad i Beijing och 2010 års World Expo i Shanghai. I slutet av förra året tillkännagavs att SCA etablerar sig på den kinesiska marknaden med sitt globala varumärke Tork.


Stockholm den 29 mars 2007För ytterligare information kontakta gärna:
Pär Altan, presschef, 08-788 52 37
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34