SCA förstärker konkurrenskraften genom investering i USA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för SCA har godkänt en investering i en ny mjukpappersmaskin i Barton, Alabama, USA. Värdet på investeringen är cirka 1 miljard SEK.

Sedan SCA förvärvade sin nordamerikanska Away From Home-verksamhet 2001, har företaget haft ett stort underskott på baspapperskapacitet. Hittills har detta lösts genom långtidskontrakt med en pappersleverantör. Kontraktet löper emellertid ut varför en ny pappersmaskin i Barton blir en naturlig åtgärd för att stärka konkurrenskraften och tillgodose ytterligare lönsam expansion av SCAs AFH-affär i USA och Kanada.

”Vi har sett en positiv utveckling av vår AFH-affär i USA. Investeringen i Barton är viktig för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet i de snabbväxande, sydöstra delarna av USA”, säger Thomas Wulkan, chef för SCA Americas.

”Genom en fullt integrerad anläggning i Barton kommer vi ytterligare att kunna förbättra vår servicegrad och leverera en jämnare kvalitet till våra kunder i regionen. Därutöver kommer den nya pappersmaskinen, när den är i bruk, att medföra avsevärda kostnadsbesparingar”, säger Thomas Wulkan.

SCA inledde sin verksamhet vid Bartonanläggningen under 2003. Den nuvarande fabriken producerar 100 000 ton mjukpapper årligen. Med den nya maskinen kommer produktionen i Barton att öka till 170 000 ton. Idrifttagandet planeras äga rum sommaren 2008.

SCA Mjukpapper i Nordamerika är en av de största tillverkarna av återvinningsbara produkter för AFH-marknaden i USA och Kanada såsom servetter, toalettpapper och pappershanddukar. Marknadsandelen är cirka 20 procent. Hälften av de återvinningsbara servetterna som används i amerikanska stauranger är tillverkade av SCA. SCAs ledande varumärke Tork vinner terräng i USA liksom globalt.

”Vår hygienverksamhet i Nordamerika fortsätter att utvecklas väl både inom mjukpapper och personliga hygienprodukter. Med den nya investeringen i Alabama förstärker vi ett mjukpappersbruk i absolut premiumklass”, säger Jan Åström VD och koncernchef för SCA.