SCA expanderar österut genom flera strategiska investeringar

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA satsar på bred front i Östeuropa och Kina inom förpackningsområdet. Expansionsinvesteringar i två anläggningar i Polen och en i Rumänien, tillsammans med nybyggnad av två wellpappfabriker i Kina, är ännu ett led i planerna på att ta marknadsandelar i några av världens största tillväxtmarknader.

- Det här är helt i linje med vår strategi att bearbeta marknaderna i Östeuropa och Kina, säger SCAs koncernchef Jan Åström. Dessa investeringar gör det möjligt för oss att mer effektivt möta kundernas krav och bredda vårt tjänsteutbud.

Investeringen i Polen sker i Poznan och i Olawa med ca 7 miljoner euro i vardera anläggningen. I Poznan satsas på ett designcenter för tryck och laminering med fokus på konsumentförpackningar och displays. I Olawa produceras idag wellpapp, och verksamheten utökas nu för att SCA ska kunna dra nytta av de positiva effekter som den snabbt växande polska marknaden ger. Projekten planeras vara klara i slutet av andra kvartalet 2007.

I Timisoara i östra Rumänien investerar SCA 10 miljoner euro för att uppgradera nuvarande box plant till en helt integrerad wellpappanläggning. Investeringen är ett led i utvecklingen av kundsupporten i hela regionen, där också andra anläggningar i Rumänien, samt SCA Packagings designcenter i Budapest och försäljning och produktion i Ungern ingår för att nå avsedda synergieffekter. Anläggningen kommer att stå färdig under 2008.

SCAs förpackningsverksamhet i Nanjing i Kina kommer att flyttas till en nybyggd fabrik nära den gamla, vilket möjliggör fortsatt volymtillväxt. Den nya byggnaden kommer att bli 30.000 m2 och hela maskinutrustningen flyttas över från den gamla anläggningen. Investeringen är på ca 12 miljoner USD.

En helt ny förpackningsanläggning i Suzhou, nära Shanghai, invigdes i mitten av april i år. Investeringen på 20 miljoner USD är SCAs hittills största i Kina. Anläggningen kommer att fungera som ett fullservice-center för kunderna genom att det under samma tak finns produktion av såväl wellpapp som offset och skyddsförpackningar.

- Den nya moderna fabriken blir en strategisk plattform för fortsatt expansion i Kina. Vi har också förberett för framtida utbyggnad i takt med att SCAs förpackningsverksamhet i Suzhou-regionen växer, säger Rijk Schipper som är ansvarig för affärsgruppen Asia Pacific med verksamhet inom såväl förpackningar som mjukpapper och personliga hygienprodukter.


För ytterligare information kontakta gärna:
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Pär Altan, presschef, 08-788 52 37

Stockholm den 27 april 2007