SCA etablerar bolag i Mellanöstern

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA bildar ett samriskbolag med Jordanienbaserade industrikoncernen Nuqul. Det nya bolaget, där SCA äger 50 procent, kommer att tillverka och sälja mensskydd i Mellanöstern och Egypten. Verksamheten kommer att bedrivas i arton länder i regionen. Köpeskillingen för SCAs andel uppgår till 18,5 miljoner USD.

Nuqul är en ledande industrikoncern i Mellanöstern med verksamhet bland annat inom mjukpapper och personliga hygienprodukter. Koncernen, vars årliga omsättning uppgår till omkring 400 miljoner USD, är ledande inom mjukpapper i regionen och har en betydande och snabbt växande verksamhet inom hygiensegmentet, med starka positioner på samtliga marknader i Mellanöstern.

Det gemensamma bolaget kommer omgående att få tillgång till Nuquls produktionsanläggningar och breda distributionsnätverk. SCA kommer att bidra med det egna produktprogrammet inom mensskydd, världsledande teknologi och marknadsföringskunnande. Nuquls verksamhet inom mensskydd – med en årlig omsättning på omkring 15 miljoner USD – kommer att utgöra basen i det gemensamma bolaget.

– Samriskbolaget ger oss en unik plattform för att ta oss in på den egyptiska marknaden och de större marknaderna i Mellanöstern med våra framgångsrika produkter inom mensskydd. Tillväxtpotentialen är stor på dessa marknader och vi räknar med att avsevärt öka vår försäljning i regionen. Vi avser att komplettera Nuquls produktsortiment, med varumärken som Cinderella och Lady Fine, med vårt eget produktsortiment. Ambitionen är att så småningom utöka vårt samarbete till andra produktkategorier, säger Gunnar Johansson, chef för Personliga hygienprodukter inom SCA.

SCAs försäljning inom segmentet personliga hygienprodukter i Afrika, Mellanöstern och södra Asien (Indien, Pakistan och Afghanistan) uppgår för närvarande till cirka 70 miljoner USD.

Marknadsutsikterna är gynnsamma med en ung kvinnlig befolkning. På de viktigaste marknaderna är så mycket som en tredjedel av befolkningen 14 år eller yngre. De marknader som identifierats som viktigast är Jordanien, Libanon, Palestina, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman, Bahrain, Qatar och Egypten. Köpkraften hos befolkningen i regionen förväntas också öka.


Stockholm den 2 oktober 2007


För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Pär Altan, presschef, 08-788 52 37

Om Nuqul Group
Nuqul-koncernen (ett konglomerat om 27 bolag) grundades 1952 och är en av de ledande industrikoncernerna i Mellanöstern. Verksamheten sträcker sig över en rad områden och innefattar bland annat råvaror, mjukpapper, icke-vävda tyger, köttprodukter, aluminiumprofiler, cement, syntetiska tvättsvampar, plaströr, kontorsmateriel och tryckt paketeringsmaterial.