SCA-aktien delas i tre

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs årsstämma 2007 beslutade om en uppdelning av SCA-aktien, s k split, vilket innebär att varje gammal aktie, oavsett aktieslag, delas upp i tre aktier. Avstämningsdag för uppdelningen är onsdagen den 9 maj 2007. Sista dag för handel med aktien före split är fredagen den 4 maj och första dagen för handel efter uppdelningen är måndagen den 7 maj. SCA-aktien handlas på börserna i Stockholm, London och New York.För ytterligare information, kontakta:
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34

Stockholm den 27 april 2007