Information från SCAs valberedning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Inför SCAs årsstämma 2007 har SCAs valberedning beslutat föreslå årsstämman omval av styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Leif Johansson, Anders Nyrén, Sverker Martin-Löf, Barbara M. Thoralfsson och Jan Åström. Vidare föreslås att Sverker Martin-Löf omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningens övriga förslag - val av stämmoordförande, styrelsens arvodering m.m. - kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

SCAs valberedning, som utsågs i mitten av september 2006, utgörs av:

Carl-Olof By, AB Industrivärden, tillika valberedningens ordförande
Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl.
Björn Lind, SEB Fonder
Carl Rosén, Andra AP-fonden
Caroline af Ugglas, Skandia Liv
Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA

Årsstämma i SCA kommer att hållas torsdagen den 29 mars 2007, kl 15.00, i Aula Magna, Stockholms universitet.


Stockholm den 31 januari 2007
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Communications and Investor RelationsFör ytterligare information kontakta gärna:
Carl-Olof By, valberedningens ordförande, 08-666 64 00