Inbjudan till presskonferens Q3

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs delårsrapport för 1 januari – 30 september 2007 offentliggörs onsdagen den 31 oktober cirka klockan 8.00.

Massmedia och analytiker inbjuds till en presskonferens där rapporten presenteras och kommenteras av tf. vd Lennart Persson.

Dag: Onsdag 31 oktober 2007
Tid: Klockan 10.30
Plats: Aulan, Salén Konferenser, Norrlandsgatan 15, Stockholm

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon, +44 208 817 9301 (UK), eller +1 718 354 1226 (USA), eller 08-505 202 70 (Sverige).

Stockholm den 4 oktober 2007

Välkommen!

Bodil Eriksson
Kommunikationsdirektör
För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober kl 15.30.