Valberedning inför SCAs årsstämma 2007

  • Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med beslut vid årsstämman 2006 meddelas härmed sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2007. I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2007 lägga fram förslag rörande sammansättningen av SCAs styrelse m.m., ingår Carl-Olof By, AB Industrivärden, tillika valberedningens ordförande, Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl., Björn Lind, SEB Fonder, Carl Rosén, Andra AP-fonden, Caroline af Ugglas, Skandia Liv, samt Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA. Årsstämma i SCA kommer att hållas torsdagen den 29 mars 2007 i Stockholm. Stockholm den 15 september 2006 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Pär Altan, Presschef, telefon 08-788 52 37