Tork till Kina

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Tork, SCAs framgångsrika varumärke inom mjukpapper på storförbrukarsidan, lanseras nu i Kina. Starten sker i den expansiva Shanghai-regionen som blir kommersiell bas för bearbetning av den växande kinesiska marknaden. Lanseringen i Kina är ytterligare ett steg i SCA:s globala marknadsstrategi för Tork.

Tibor Kovacs, försäljnings- och marknadsdirektör för AFH (Away From Home)-produkter i Asien, kommenterar etableringen: ”Den kinesiska mjukpappersmarknaden är extremt viktig, så för oss är det logiskt att öka vår närvaro i Kina.”

Till att börja med etablerar SCA lager- och distributionsanläggningar för försäljning på den kinesiska marknaden.

Tork är SCA:s globala varumärke för mjukpapper, kringutrustning och service för olika typer av offentliga miljöer såsom restauranger, sjukhus, hotell, kontor och industri.

Produktsortimentet består av toalettpapper, pappershanddukar, servetter, handdukar för rengöring i kontor och industrilokaler, flytande tvål – allt anpassat till Tork-systemets pappersbehållare som hör till produkterna.

SCA får en flygande start genom de satsningar på förbättrad hygien i servicesektorn som Kina gör i samband med förberedelserna inför 2008 års sommarolympiad i Beijing och 2010 års World Expo i Shanghai.

”Den ekonomiska utvecklingen i Kina skapar en enorm efterfrågan på hygienlösningar i marknadssegmentet AFH”, säger Tibor Kovacs, SCA.


Stockholm den 30 november 2006
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Communications and Investor Relations
För ytterligare information kontakta gärna:
Pär Altan, presschef, tel 08-788 52 37, mobil 070-386 52 37