SCAs Årsstämma 2006

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Utdelning Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 11,00 (10,50) per aktie för räkenskapsåret 2005. Utdelningen har ökat med 7% årligen under de senaste fem åren. Avstämningsdag är tisdagen den 11 april 2006. Utbetalning beräknas ske genom VPC den 18 april 2006. Val av styrelseledamöter och ordförande Styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Anders Nyrén, Sverker Martin-Löf och Jan Åström omvaldes. Sverker Martin-Löf omvaldes som ordförande. Barbara M. Thoralfsson och Leif Johansson invaldes som nya ledamöter i SCAs styrelse. Talet som VD och Koncernchefen Jan Åström gav vid årsstämman finns tillgängligt på www.sca.com. Stockholm den 6 april 2006 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Jan Åström, VD och Koncernchef, telefon 08-788 51 00 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör, telefon 08-788 52 34