SCA ökar produktionen av grön el

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Sedan en vecka använder Östrands massafabrik en ny sodapanna. Den har kostat 1,6 miljarder kronor och tagit två år att bygga. SCA kan nu öka tillverkningen av pappersmassa och Östrand fördubbla produktionen av biobränslebaserad elenergi.

Med ny sodapanna och ny turbin kommer Östrand att kunna producera dubbelt så mycket elenergi per år jämfört med tidigare. Detta betyder att Östrands sulfatmassafabrik blir självförsörjande på el och att fabriken tidvis dessutom kommer att kunna sälja elenergi.

Sodapannan togs i drift den 9 oktober, och el kommer att kunna produceras från slutet av oktober när turbinen och generatorn startas.

Östrands massafabrik utanför Sundsvall producerar klorfri blekt sulfatmassa för framför allt tryck- och mjukpapperstillverkning samt kemisk termomekanisk massa för tillverkning av bland annat hygienprodukter.


Stockholm den 19 oktober 2006
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Communications and Investor RelationsFör ytterligare information kontakta gärna:
Pär Altan, presschef, tel 08-788 52 37, mobil 070-386 52 37