SCA ökar ägandet i Kina

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har köpt resterande 7,5 % av aktierna i SCA Packaging Asia (tidigare Central Package Group) för 6.5 MUSD (cirka 45 MSEK). Säljare är kemiföretaget Sekisui. Köpet är en fortsättning på SCAs förvärv 2004, då aktieinnehavet ökades från 65% till 92,5%. Bolaget blir nu ett helägt dotterbolag till SCA.

Förvärvet bekräftar SCAs expansiva planer för Kina och intilliggande marknader.

”De senaste årens satsningar, bland annat investeringen i en helt ny förpackningsfabrik i Suzhou, är viktiga steg i vår strategi för att öka tillväxten på den kinesiska marknaden”, säger SCAs VD och koncernchef Jan Åström.

SCA Packaging Asia har en försäljning motsvarande ca 1,5 miljarder SEK (200 MUSD). SCA räknar med att genom organisk tillväxt åtminstone fördubbla omsättningen inom fem år.

Företagets verksamhet finns i huvudsak i Kina, där det finns 16 produktionsenheter. Ytterligare sex fabriker är belägna i Singapore, Malaysia och Indonesien.Stockholm den 27 december 2006
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Communications and Investor RelationsFör ytterligare information kontakta gärna:
Pär Altan, presschef, 070-386 52 37