SCA förvärvar specialistföretag inom skyddsförpackningar

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har köpt resterande 75 procent av Cool Logistics Ltd, ett förpackningsföretag som är specialiserat på skyddsförpackningar för att transportera temperatur-känsliga produkter inom främst medicin och bioteknik.

Förvärvet är ett led i SCA Packagings strategi att fokusera på segment med högt värdeinnehåll. Förvärvet är en följd av att SCA för ett år sedan köpte 25 procent i Cool Logistics med option att förvärva återstående 75 procent. Den totala köpesumman för hela bolaget är ca 103 MSEK (GBP 7.4 M), motsvarande en EBITDA-multipel på 3,9 för helåret 2006 baserat på första halvårets resultat. Det uppfyller SCA:s krav på ett CVA-index på åtminstone 1,2. Cool Logistics’ förpackningslösningar är särskilt anpassade för vissa nya läkemedel. Dessa kan vara producerade av proteiner som måste förvaras och transporteras inom ett specifikt temperaturintervall för att inte förlora sin verkningsgrad. Förpackningslösningen är också lämplig för andra känsliga produkter som medicinska prover och specialkemikalier. Även livsmedel och färska blommor behöver förpackas så att de håller rätt temperatur under transport. Cool Logistics’ omsättning 2005 var GBP 5.4 M med en EBITDA-marginal på 22%. Företaget har ca 50 anställda och ligger i Leighton Buzzard, ca 80 km norr om London. Stockholm den 5 oktober 2006 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Pär Altan, presschef, tel 08-788 52 37, mobil 070-386 52 37