Publiceringsdagar för ekonomiska rapporter 2007

  • Regulatoriskt pressmeddelande

30 januari Bokslutsrapport för 2006 29 mars Bolagsstämma 27 april Delårsrapport januari-mars 24 juli Halvårsrapport januari-juni 31 oktober Delårsrapport januari-september Stockholm den 3 oktober 2006 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations