Nils Lindholm ny chef för SCAs Internrevision

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har rekryterat Nils Lindholm till ny chef för SCAs Internrevision. Han kommer närmast från Billerud där han under den senaste femårsperioden varit CFO. Dessförinnan har han under mer än 10 år arbetat inom SCA. Han började som koncerncontroller inom Mölnlyckekoncernen och var under perioden 1995 till 2001 CFO för SCA Hygiene Products. Nils Lindholm ska som chef för den nyinrättade koncernstaben Internrevision leda och genomföra granskningar i syfte att systematiskt utvärdera och proaktivt föreslå förbättringar i processerna för koncernens styrning, internkontroll och riskhantering. Nils Lindholm kommer att tillträda sin befattning den 1 april 2006 och rapportera till CFO och styrelsens revisionsutskott. Stockholm den 12 januari 2006 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: Lennart Persson, CFO. Telefon: 070-536 33 47 Pär Altan, presschef. Telefon: 08-788 5237