Information från SCAs valberedning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Inför SCAs årsstämma den 6 april har SCAs valberedning beslutat föreslå årsstämman omval av styrelseledamöterna Rolf Börjesson, Sören Gyll, Tom Hedelius, Anders Nyrén, Sverker Martin-Löf och Jan Åström. Indra Åsander har avböjt omval. Till nya ledamöter i styrelsen föreslår valberedningen Leif Johansson och Barbara M. Thoralfsson. Vidare föreslås att Sverker Martin-Löf omväljs som styrelsens ordförande. Leif Johansson, 54, civilingenjör. Sedan 1997 verkställande direktör i AB Volvo och koncernchef. Ledamot i Volvos styrelse sedan 1997. Styrelseledamot i Bristol-Myers Squibb Company, USA. Barbara M. Thoralfsson, 47, MBA, BA bl.a. vid Colombia University i New York, USA. Har mångårig erfarenhet från konsumentvaruindustrin i både Nordamerika och Skandinavien. Under åren 2001-2005 var hon VD för TeliaSoneras dotterbolag i Norge, Netcom A/S. Sedan hösten 2005 är hon styrelseledamot i det norska investmentbolaget Fleming Invest A/S. Hon är styrelseledamot i Electrolux AB, Rieber & Sn ASA samt Storebrand ASA. Hon är medborgare i USA. Valberedningens övriga förslag – val av stämmoordförande, styrelsens arvodering m.m. – kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman. SCAs valberedning, som utsågs i början av oktober 2005, utgörs av: Carl-Olof By, AB Industrivärden, tillika valberedningens ordförande, Curt Källströmer, Handelsbankens pensionsstiftelser m.fl., Björn Lind, SEB Fonder, Björn Franzon, Fjärde AP-fonden, Caroline af Ugglas, Skandia Liv, samt Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA. Stockholm den 23 februari 2006 För ytterligare information, kontakta: Carl-Olof By, valberedningens ordförande. Telefon: 08-666 64 00